Meetmethodes

Carbid meting (CCM meting)

De Carbid meetmethode is een van de meest nauwkeurige methodes om het exacte vochtgehalte in de constructie te meten. In tegenstelling tot de digitale/indicatieve meters welke bij onjuist gebruik kunnen afwijken gebeurt dit bij de CM meting niet.

Bij de CM methode wordt uit de te meten vloer een monster van 20/50 gram gebeiteld. Dit wordt samen met stalen kogels en een glazen carbidampul geschut en gemengd in een speciaal drukvat. Na goed mengen zal deze ongeveer 20 min. moeten blijven staan. Hierna zal aan de hand van de gekozen monsterhoeveelheid het exacte druk/vochtpercentage op de lijn kunnen worden afgelezen.

Aangezien dit nog altijd de meest betrouwbare meetmethode is wordt deze bij geschillen vaak toegepast, deze methode is gezien de accurate waardes ook als enige rechtsgeldig.

Indicatieve meting

Weerstand meters zijn elektrische vochtindicatoren ter bepaling van vochtophopingen en de vochtverdeling in bouwmaterialen zoals metselwerk, beton, dekvloer, hout, isolatiematerialen etc.

De meting is gebaseerd op het meetprincipe van het capacitieve elektrische veld. Het meetveld bevindt zich tussen de actieve kogel op de bovenkant van het apparaat en de te beoordelen ondergrond. De verandering van het elektrische veld door materiaal en vocht wordt gemeten en digitaal weergegeven (digits).

De meting is een relatieve meting, d.w.z. het verschil tussen het droge en het vochtige bouwmateriaal wordt weergegeven. Conclusies over de absolute vochtigheid in gewichtsprocenten of over de vochtigheid in CM-procenten is alleen indicatief mogelijk. Aan de hand van een omrekentabel kan een geschat vochtpercentage worden bepaald.

Relatieve luchtvochtigheid meting (RV meting)

Met onze thermo/hygrometer kunnen we het absolute vochtpercentage in de lucht of in gesloten ruimtes zoals b.v. leidingen meten. Omdat een hoog/laag vochtpercentage niet direct aanleiding is tot hoge waardes wordt dit aan de hand van het Mollier diagram berekend, geanalyseerd en beoordeeld. Aangezien ook de temperatuur van grote invloed is op het aanwezige vocht kijken we daarom niet alleen naar deze percentages. Het absolute vochtgehalte wordt uitgedrukt in g/kg.

De thermo/hygrometer wordt ook gebruikt bij het meten van isolatiedroging, we meten hiermee het verschil tussen de ingaande en uitgaande lucht. Wanneer het verschil kleiner is dan 1 gram hebben we een goede indicatie dat er bijna geen vocht meer uit de isolatie wordt opgenomen.

De thermo hygrometer is geschikt voor de volgende metingen:

  • Luchtvochtigheid
  • Materiaalvocht
  • Drukdauwpunt
  • Luchttemperatuur
  • Oppervlaktetemperatuur
  • Vochtigheid isolatie

Dataloggen

Onze klimaatgegevenslogger meet en documenteert betrouwbaar luchttemperatuur en luchtvochtigheid. Ideaal als onderzoeksapparaat voor het opsporen van schade door vocht, schimmel of bewonersgedrag.

Registratie over langere perioden met maximaal 10000 opgeslagen waarden.

Op de klimaatgegevenslogger kunt u bij metingen gedurende lange perioden vertrouwen. Het apparaat kan meetgegevens opslaan, bepaald door een vooraf ingestelde meetcyclus.

Optimaal voor:

  • Vaststellen van de oorzaken van schimmel- en vochtschade

  • Vastleggen van klimaatgegevens in bedrijfsruimtes

  • Vastleggen van bewonersgedrag

Neem gerust contact op voor al je vragen